Hva er Outplacement?

Hva er Outplacement?

Outplacement er for mange et ukjent begrep som lett forveksles med det mer kjente begrepet outsourcing. Dersom tjenester i din bedrift outsources settes de ut til underleverandører. Dette betyr gjerne også nedbemanning – særlig der underleverandørene skaper stor geografisk avstand til arbeidsoppgavene. Mange bedrifter velger da å tilby sine overtallige en sluttpakke som et bidrag …

Read More Read More