Kategori: Personlighetstest

Mediefokus på bruk av personlighetstester

Mediefokus på bruk av personlighetstester

Journalist Eva Grinde i Dagens Næringsliv skrev nylig en kritisk artikkel om personlighetstester.

Siden preferansetesten Jungiansk Type Index (JTI), basert på C. G. Jungs teorier, var en av testene som ble møtt med skepsis, har rettighetshaver til JTI, Thor Ødegård i Optimas, gitt et tilsvar som ble publisert 1.august.

Med jevne mellomrom fremmes skepsis mot bruk av personlighetstester. Jeg har selv opplevd uprofesjonell håndtering omkring ulike tester i egne jobbsøkprosesser.  I den ene prosessen fikk jeg ikke engang vite resultatet. Denne erfaringen satt i kroppen da vi i Metier OEC skulle velge metoder som fremmer egenutvikling. Valget falt på JTI-testen, som har blitt et effektivt element både i lederutvikling, teamoptimalisering og karriereendringsprogram. I løpet av de siste 10 årene har mer enn 5000 personer på jakt etter ny jobb gjennomført denne testen veiledet av våre sertifiserte mentorer. Sammen med metoder for kompetansekartlegging har JTI-testen fungert svært godt i egenanalysefasen for våre kunder.  Svært mange flinke folk er i flyt for tiden. Arbeidsmarkedet har nye krav til kombinasjoner av kompetanser og personlighet i en verden der endringer skjer raskt. Det fusjoneres og nedbemannes i noen virksomheter; andre satser på nye områder og er i vekst. Sterk bevissthet på egne preferanser, og hvilken del av den enkeltes brede kompetansespekter som er salgbart akkurat nå, trenger de fleste bistand til både å kartlegge og synliggjøre.

Når team skal etableres, har kunnskapen som JTI-testen gir vist seg å være et svært effektivt verktøy for å sette sammen optimale grupper. Ofte kan en viktig kilde til frustrasjoner i mellommenneskelige relasjoner være ulikheter i personlighet. Når man har ulik innfallsvinkel til ting som er krevende, kan man fort bli frustrert over andre og lete etter feil. Med bredere innsikt i hvorfor andre mennesker handler som de gjør blir det mye lettere å ikke bare akseptere at man er ulike, men også sette pris på ulikhetene. Ulikheter i personlighet kan bidra til å styrke et hvilket som helst team, og ikke bare være noe som er frustrerende fordi det er ulikt deg selv. JTI-verktøyet, som er designet til bruk for utvikling, skal bidra til nettopp dette: Innsikt i egne og andres styrker, hva som sannsynligvis vil gi deg og andre energi og hva som vil tappe energi.

Sunn skepsis er alltid nyttig. Ethvert verktøy kan misbrukes om det kommer i feil hender. Vi vil fortsette å bruke JTI-testen i våre endringsprogram så lenge vi ser at våre kunder har nytte av resultatet. Les mer om våre karriereendringsprogram her.