Kategori: Kompetansesalg

Du kan mer enn du tror!

Du kan mer enn du tror!

Mange som tar kontakt med oss gjør det fordi de har et ønske om å bytte jobb, mens andre har kommet i den situasjonen at de finne seg ny jobb som følge av nedbemanning. I kjølvannet av økt digitalisering, oppkjøp og omstrukturering forsvinner en del jobber ut, mens nye kommer til. Kanskje må du selge andre deler av din totale kompetanse enn de delene du har levd av å selge til nå?

Veldig mange av menneskene vi møter vet ikke helt hvor de skal begynne i denne prosessen, og det kan oppleves som at man må begynne helt på nytt: «Alt» har endret seg siden man søkte jobb forrige gang, eller så har man faktisk aldri søkt jobb før, men gått fra den ene stillingen til den andre takket være bekjentskaper og/eller tilfeldigheter.

Hva er du god til?

Arbeidsmarkedet i 2020 er sterkt preget av hard konkurranse. Stadig flere bytter jobb oftere, og det er flere høyt kvalifiserte søkere som kjemper om de samme stillingene. Den som skal ansette kjører både tre og fire intervjurunder, personlighetstester, caseløsning og presentasjoner. Da er det veldig nyttig at du som kandidat har klart for deg hva du kan, hva du kan bidra med og hva du er god til. -fordi du har skapt resultater! Kanskje har du ikke den formelle utdanningen, men du har utført arbeidet og nådd målene.

Formelle og uformelle roller

Vi anbefaler at alle som kommer til oss starter med en grundig kompetansekartlegging. Dette er en god hjelp til å både oppdage, sortere og sette riktige ord på egen kompetanse.

Veldig mange har aldri reflektert ordentlig over hvilke roller man har fylt gjennom årenes løp; hvilke omstendigheter man har jobbet i, hva man helt konkret har gjort hver eneste dag, hvilke kunnskaper man har brukt og hva dette kan fortelle om ens personlige egenskaper. Det kan oppleves svært utfordrende å skulle sette andre inn i hvilken kompetanse man sitter på hvis man selv tenker: «egentlig har jeg bare gjort jobben min.».

Husk også at dine uformelle roller, gjennom f.eks. frivillig arbeid og fritidsinteresser, også har gitt deg erfaringer som kan være verdifulle for din neste arbeidsgiver.

Gjennom en grundig kompetansekartlegging ved hjelp av Metier OECs Kompetansepyramide får du et enkelt, men effektivt verktøy for å analysere og bryte ned din egen kompetanse til små, enklere håndterbare deler. Dette gjør det lettere for deg å sette ord på hva din kompetanse består av, og finne overføringsverdi til nye områder og oppgaver hvis du f.eks. må bytte bransje. I tillegg gjør du med denne kartleggingen et svært godt grunnarbeid for å sette sammen en informativ, spisset CV, og en god søknadstekst som treffer der den skal. Sist, men ikke minst, er en grundig kompetansekartlegging ypperlig forberedelse til jobbintervju.

Våren 2020 inviterer vi til åpne kurs i bl.a. kompetansekartlegging. Følg Metier OEC OutplacementFacebook og LinkedIn for å sikre deg plass.

 

Vil du vite mer? Ta kontakt med oss!

Vigdis LambergLotte Gulliksen

Telefon: 24 12 45 00

Hvordan skrive en god jobbsøknad?

Hvordan skrive en god jobbsøknad?

Mange opplever både mismot og dalende motivasjon når de skal sette seg ned og skrive en selgende søknad til en jobb som ligger ute. Kanskje har du veldig lyst på jobben og vet at du kan gjøre det skikkelig bra, at du har riktig kompetanse og de rette egenskapene, men hvordan få det ned i word-fila? Hvordan strukturere budskapet ditt og få både kompetansen din og personligheten din til å komme ut til leseren?

Hadde noen hatt et fasitsvar på dette hadde jo alt vært såre enkelt.. En fasit har vi ikke, men vi har lang erfaring med å bygge opp gode søknadstekster som gir intervjuer! Her har vi satt opp noen punkter for hva en god søknad bør inneholde:

 Dine personopplysninger: Navn, telefonnummer og e-postadresse. Du må være enkel å få tak i!

En overskrift som forteller noe om deg selv, og samtidig peker på den aktuelle stillingen, f.eks. «Engasjert og faglig sterk [din tittel] søker stillingen som Rådgiver i Firma AS.» eller «SØKNAD: Rådgiver, XXXavdelingen i Firma AS».

Innled kort med hvor du har sett stillingsutlysningen og at du med dette vil søke. Har du snakket med noen i Firma AS, eller fått vite om jobbmuligheten via nettverket ditt, sørg for å få frem dette. F.eks. «Viser til hyggelig samtale med XX XXX 30. januar, og vil med dette søke på stillingen som Rådgiver i Firma AS» eller «Viser til samtale med XX XXX, min tidligere kollega fra Firma AB, som oppfordret meg til å søke på stillingen som Rådgiver i Firma AS.»

Gå deretter rett på dine USPer for stillingen, så du sørger for at leseren umiddelbart ser at du har noe å bidra med: «Med mine 7 års erfaring som [din tittel] i XX-avdelingen hos Firma AB, en bachelorgrad i XX samt sertifisering og lang erfaring med XXX, vil jeg ha mye å tilføre som Rådgiver i den prosessen dere nå skal gå inn i, både faglig og personlig.»

Motivasjon: Fortell dem hvorfor du søker, og hva som gjør at du stoppet opp ved akkurat denne utlysningen. Det kan være mange forskjellige faktorer, men løft frem det som gjør at du vil gjøre en veldig god jobb for dem! F.eks. «Firma AS går en spennende tid i møte, som krever XXX og XXX. Dette vil jeg være med på! -både fordi jeg har omfattende faglig kunnskap om XXX, og fordi jeg har en stor personlig interesse for XXX og XXX.»

Utdyp de mest relevante elementene fra din erfaring/utdanning på en måte som viser at du forstår arbeidsoppgavene i stillingen, f.eks. «Siden våren 2013 har jeg hatt gleden av å jobbe med XXX og XXX. Gjennom disse årene har jeg opparbeidet meg bred erfaring med XXX, XXX og XXX [Utdyp hva du har erfaring med og kunnskap om, som er av interesse for den aktuelle jobben/arbeidsgiveren]. For tiden [beskriv i korte trekk hva du gjør akkurat nå].». Alternativt kan du liste opp dine nøkkelkvalifikasjoner i en punktliste under en overskrift som f.eks.: «Hvorfor skal dere ansette meg?» etterfulgt av 5 - 8 gode argumenter av både faglig og personlig art.

Hvem er du som kollega/ansatt/person? Skriv kort om hvilke egenskaper du har: Hvordan du bidrar sosialt, hvordan du jobber, hvordan du er å samarbeide med og hva som er viktig for deg.

Hvorfor skal de ansette deg? Oppsummer hovedelementene av din relevante erfaring/utdanning, og hvordan du ønsker å bruke denne kompetansen til gode for bedriften du nå søker deg til.

Avslutt med selvtillit! F.eks. «Gleder meg til å høre fra dere, og møter gjerne til intervju.»

Hold deg til én A4-side - med litt luft mellom avsnittene. Du skal konsentrere deg om å få frem det viktigste du kan tilby til akkurat denne stillingen. Utbroderingen sparer du til intervjuet.

 

Sørg for at søknaden din er av god skriftlig kvalitet:

Les korrektur. Bruk tilgjengelige retteprogram, og/eller få noen til å lese over for deg. Eventuelt kan du lese søknaden din fra bunn til topp, ord for ord, og på denne måten klare å luke ut feilene som ellers kan være vanskelige å oppdage.

Unngå å starte alle setninger eller avsnitt med «Jeg».

Prøv å matche målformen og «tonen» i utlysningen: Ikke skriv superformelt og stivt hvis utlysningsteksten er løs og ledig. Innslag av mild humor og glimt i øyet kan ha god effekt, men bør kanskje sløyfes til de «mest seriøse og formelle» arbeidsgiverne.

Unngå å bruke veldig fremmede ord som kjennes helt unaturlige for deg.

Husk at søknadens formål er å gi deg et jobbintervju, og at du skal etterleve alt du har skrevet om deg selv - både i intervjuet og når du går inn i jobben.

Lykke til!

Jobbintervjuet: Våre 5 beste tips

Jobbintervjuet: Våre 5 beste tips

De aller fleste av oss har vel vært på et jobbintervju og husker nervøsiteten dette kan innebære. Hvor mye du har lyst på jobben vil mest sannsynlig ligge til grunn for hvor godt du forbereder deg. Det vil være veldig synlig for dem som intervjuer deg hvor engasjert du egentlig er. Konkurransen om jobbene er stor, og intervjuprosesser i dag er betydelig mer omfattende enn de var for bare 5-10 år siden. I dag er det ikke uvanlig med 3 intervjurunder, personlighetstest, evnetest og gjerne en caseoppgave mot slutten for å avgjøre om du er riktig kandidat for stillingen.

Så hvordan forbereder man seg best til denne omfattende prosessen? Det som er tydelig for oss som jobber med karriereveiledning og intervjuteknikk, er at arbeidsgivere i dag ikke kun ser etter kompetanse når de ansetter. De er på jakt etter den personen som har det lille ekstra; den som man ser vil kunne være en god kollega, som vil passe inn i bedriftens kultur samt den som vil ta initiativ til forbedringer og som håndterer endringer på en god måte. I tillegg bør du inneha relasjonskompetanse og kunne samarbeide godt med andre.

Et innledende intervju har som regel en varighet på én time – så det gjelder å forberede seg godt hvis du skal få frem alt dette i første runde.

Våre 5 beste tips til forberedelse og gjennomføring:

  1. Bruk tid på å gjøre research om bedriften, og sette deg inn i hva stillingen faktisk innebærer. Dersom du har gjort denne jobben grundig, vil du kunne matche dine USP (Unique Selling Points) med stillingen. Du vil også ha sjekket bedriftens verdier og gjort deg noen tanker om hva disse betyr for deg. Du har også fått kunnskap om eventuelle prosjekter og satsninger bedriften er i gang med, og vil dermed kunne stille relevante spørsmål i løpet av intervjuet.

 

 

  1. Se på intervjuet som et salgsmøte der din jobb er å selge din kompetanse og dine egenskaper til den som sitter på den andre siden bordet. Start med en gang! Forbered gjerne en presentasjon av deg selv som er selgende inn mot stillingen du søker på. Når spørsmålet «fortell litt om deg selv og hva du har gjort tidligere» kommer, er du godt forberedt og vil kunne bruke tiden effektivt. Lag en presentasjon med en rød tråd til hvorfor du faktisk søkte på denne stillingen og hvorfor du mener at du har relevant bakgrunn og kompetanse for å gjøre en god jobb.

 

  1. Ta kontroll over din oppgave i samtalen. Hva er ditt mål med intervjuet? Velg ut 5 kompetanser/erfaringer du skal få frem i løpet av intervjuet. Har du prosjekterfaring som er relevant for stillingen? Har du du jobbet med opplæring eller undervisning? Tenk godt igjennom tidligere erfaring for å finne det som er mest relevant til akkurat denne stillingen og sørg for å få det frem.

 

  1. Story telling. Det er ingen bedre måte for en arbeidsgiver å bli kjent med deg enn når du klarer å fortelle en historie som underbygger det du sier. Når vi snakker om noe vi har gjort som vi er stolte av, lyser vårt engasjement igjennom. Dette er svært viktig for å gjennomføre et godt intervju. Du bør ha på plass minst 5 historier som sier noe om hvem du er som person. Dette forteller en arbeidsgiver hva de kan forvente hvis de velger å ansette deg. Finn frem de gode historiene som for eksempel viser hvem du er som kollega, hvordan du håndterer motgang, at du er en person som tar initiativ, at du har gode samarbeidsegenskaper og hvordan du håndterer endringer. Skriv disse ned for deg selv så du klarer å fortelle dem på en strukturert måte i løpet av intervjuet. Husk at fokus skal være på deg, hva du gjorde og hvilket resultat dette førte til.

 

 

  1. Avsluttende pitch. Så intervjuet er nå mer eller mindre ferdig, men det gjenstår ett spørsmål fra arbeidsgiver … Hvorfor skal de ansette akkurat deg? Her bør du ha forberedt en god avsluttende pitch som oppsummerer det du har fått frem i løpet av intervjuet. Din pitch skal ikke levne noen tvil om at du er riktig kandidat for jobben. Mange synes det er vanskelig å «skryte av seg selv», men prøv å se det fra en annen vinkel: Arbeidsgiver skal betale deg x antall 100 000 i året. Det er viktig for dem å vite at du er riktig person! Hvis du selv ikke tør å si at det er deg, vil jobben dessverre gå til en annen.

 

Lykke til med dine intervjuer i fremtiden. Husk at engasjement, forberedelse og det å ta ansvar for din oppgave i samtalen er viktige faktorer for å lykkes!

Ta kontakt med oss hvis du ønsker hjelp til intervjutrening.

Mediefokus på bruk av personlighetstester

Mediefokus på bruk av personlighetstester

Journalist Eva Grinde i Dagens Næringsliv skrev nylig en kritisk artikkel om personlighetstester.

Siden preferansetesten Jungiansk Type Index (JTI), basert på C. G. Jungs teorier, var en av testene som ble møtt med skepsis, har rettighetshaver til JTI, Thor Ødegård i Optimas, gitt et tilsvar som ble publisert 1.august.

Med jevne mellomrom fremmes skepsis mot bruk av personlighetstester. Jeg har selv opplevd uprofesjonell håndtering omkring ulike tester i egne jobbsøkprosesser.  I den ene prosessen fikk jeg ikke engang vite resultatet. Denne erfaringen satt i kroppen da vi i Metier OEC skulle velge metoder som fremmer egenutvikling. Valget falt på JTI-testen, som har blitt et effektivt element både i lederutvikling, teamoptimalisering og karriereendringsprogram. I løpet av de siste 10 årene har mer enn 5000 personer på jakt etter ny jobb gjennomført denne testen veiledet av våre sertifiserte mentorer. Sammen med metoder for kompetansekartlegging har JTI-testen fungert svært godt i egenanalysefasen for våre kunder.  Svært mange flinke folk er i flyt for tiden. Arbeidsmarkedet har nye krav til kombinasjoner av kompetanser og personlighet i en verden der endringer skjer raskt. Det fusjoneres og nedbemannes i noen virksomheter; andre satser på nye områder og er i vekst. Sterk bevissthet på egne preferanser, og hvilken del av den enkeltes brede kompetansespekter som er salgbart akkurat nå, trenger de fleste bistand til både å kartlegge og synliggjøre.

Når team skal etableres, har kunnskapen som JTI-testen gir vist seg å være et svært effektivt verktøy for å sette sammen optimale grupper. Ofte kan en viktig kilde til frustrasjoner i mellommenneskelige relasjoner være ulikheter i personlighet. Når man har ulik innfallsvinkel til ting som er krevende, kan man fort bli frustrert over andre og lete etter feil. Med bredere innsikt i hvorfor andre mennesker handler som de gjør blir det mye lettere å ikke bare akseptere at man er ulike, men også sette pris på ulikhetene. Ulikheter i personlighet kan bidra til å styrke et hvilket som helst team, og ikke bare være noe som er frustrerende fordi det er ulikt deg selv. JTI-verktøyet, som er designet til bruk for utvikling, skal bidra til nettopp dette: Innsikt i egne og andres styrker, hva som sannsynligvis vil gi deg og andre energi og hva som vil tappe energi.

Sunn skepsis er alltid nyttig. Ethvert verktøy kan misbrukes om det kommer i feil hender. Vi vil fortsette å bruke JTI-testen i våre endringsprogram så lenge vi ser at våre kunder har nytte av resultatet. Les mer om våre karriereendringsprogram her.

Hvordan sikte mot forfremmelse?

Hvordan sikte mot forfremmelse?

Dette spørsmålet ble sendt til redaktøren av DNs karrierepodcast «Mandagsmøtet». Metier OECs egen Vigdis Lamberg ble invitert til studio for å bidra med relevante råd.

Du kan høre samtalen her:

Vigdis påpekte i løpet av samtalen viktigheten av å sette seg SMARTE mål: Ønsker man å oppnå konkrete resultater, er effektive prosesser og konkrete målsettinger avgjørende for å lykkes. Begrepet SMARTE mål er hentet fra hva man lærer i høyskolestudiet i prosjektledelse hos Metier OEC Academy/SKEMA Business School, Paris. Lær deg definisjonen og du vil lettere manøvrere deg mot DINE mål.

Vi bistår deg gjerne i prosessen mot nye karrieremål. Ta kontakt for en uforpliktende samtale med en av oss i Metier OECs karrieeendringsteam, i Oslo eller Stavanger.

Oslo, Hovfaret 4: Erika Carlsten Rodriguez | Lotte M. Sollie Gulliksen | Vigdis Lamberg

Stavanger, Hesbygaten 5: Inger Marie AugestadJanne Granberg | Cecilie H. Lone

 

Hvorfor er outplacement fra Metier OEC unikt?

Hvorfor er outplacement fra Metier OEC unikt?

Et av de viktigste rådene vi gir deltakerne på våre karriereendringsprogram, er å bevisstgjøre seg sine USP – Unique Selling Point. Vår utfordring til dem lyder: «Hva skiller deg fra de andre flinke folkene du konkurrerer med? Selg dét!». Nå skal jeg selv etter beste evne forsøke å få fram Metier OECs USP for vårt outplacementprogram. For det er mange outplacementleverandører der ute. Alle programmene handler om å skrive gode CV-er og søknader, intervjutrening og personlig merkevarebygging. Hvorfor velge Metier OEC? Gled deg – for listen er ganske lang!

Fra jobbsøker til kompetanseselger

Tiden med egne seksjoner i storaviser med stillingsannonser er forbi. Mange tror at alle ledige stillinger publiseres på finn.no.  «Det er ingen passende jobber for meg nå», hører vi ofte folk sier etter søk på finn.no. Men de færreste jobbene finnes der. Det hevdes at kun 20% av ledige stillinger lyses ut. Det er ny kunnskap for mange. Ansettelsesprosesser er tidkrevende og kostbart. Sjansen for feilansettelser er stor på tross av et hav av tester og utallige intervjurunder. Direktøren for konsulentselskapet Sweco innrømmet i et intervju for en tid tilbake at de heller betaler kr 30 000,- for kandidattips fra egne medarbeidere som fører til ansettelser enn å bruke rekrutteringsselskaper.

Og Sweco er ikke de eneste; stadig flere virksomheter bruker denne rekrutteringsmetoden. Bruk av LinkedIn og nettverk er andre utbredte metoder. I en slik virkelighet er ikke distribusjon av CV-er med oppramsing av titler og utdanning, og å starte søknaden med å skrive «Jeg tillater meg herved å søke på den utlyste stillingen» særlig effektivt. Vi ser at det florerer mange varianter av råd om hvordan en CV skal se ut. Det mest ekstreme er rådet om at en CV kun skal være på 1 side. Da må folk ta bort mye av det som kunne gjøre dem annerledes og interessant. Skal man få inn relevant informasjon på én side må man gjerne gå helt ned i 5-6 punkts fonter. Og det er det jo ingen som leser! Vi har tatt utgangspunkt i forskning, kommunikasjonslære og erfaringen våre teammedlemmer har fra bl.a. reklamebransjen og journalistvirksomhet. Disse yrkesgruppene må skrive tekster som selger. Forskning viser at man har 10 sekunder til rådighet for å fange leserens oppmerksomhet. Og har man først fått leseren «på kroken», da er det gjort. Da er det ingen som teller sider på CV og den kan med fordel være på flere sider. Derfor er selve grunnstammen i vårt program en innføring i kommunikasjon. Teorien er på et nivå som ALLE forstår, og krever ingen forkunnskaper. Deltakerne får en rekke eksempler og oppgaver som gjør at de forstår viktigheten av, samt evner, å skreddersy hver eneste CV-forside, hva som fanger leseren og hvordan analysere mottakerens ståsted for å sikre at man treffer med budskapet.

Vi befinner oss i et arbeidsmarked som handler om kjøp og salg. Virksomheter skal kjøpe virksomhetskritisk kompetanse. Jobbsøkeren skal selge den delen av sin formelle og uformelle kompetanse som matcher virksomhetens behov. For å lykkes må jobbsøkeren ha grunnleggende kompetanse om kommunikasjon og salg. Derfor har outplacementprogram fra Metier OEC stort fokus på jobbfremmende elementer du vanligvis finner på rene salgskurs. De som får raskest ny jobb i dag, er de som endrer mindset og prosess fra å være jobbsøker til å bli kompetanseselger. For mange krever slike prosesser at man må utvide sin komfortsone. Da er personlig mentoring og velutviklede, effektive prosesser avgjørende suksessfaktorer.

JTI preferansetest for økt selvinnsikt

Uansett om du tilbyr din medarbeider den mest innholdsrike outplacementpakken vår eller «outplacement light», får kandidaten gjennomføre en preferansetest basert på Carl Jungs typepsykologi.

Jungs Type Indeks er et effektivt hjelpemiddel til å bevisstgjøre hver enkelt på sine preferanser og egenskaper uavhengig av alder, utdanning eller profesjon. Det er rett og slett en interessant metode for økt bevissthet om egne preferanser i livet. Metier OEC bruker JTI både internt, i forbindelse med nyansettelser og i våre omstillingsprogram for kunder i både privat og offentlig sektor. Tidlig i programmet får deltakerne tilbud om å gjennomføre en personprofilanalyse. Spørsmålene besvares via internett og resultatet gjennomgås med den enkelte som ledd i de personlige mentorsamtalene. Det er ikke en personlighetstest som forteller om gode og dårlige egenskaper, men en preferansetest basert på Jungs typeinndeling.  Vi knytter resultatet opp mot den enkeltes ønsker og reelle muligheter i arbeidsmarkedet.

Kompetansekartlegging

De fleste har solgt ett sett kompetanse i hele sin karriere. I et marked der endringer skjer fort og kravet til kombinasjoner av kompetanse er annerledes enn for bare et par år siden, er det avgjørende å bevisstgjøre seg sin totale kompetansebeholdning. For den viser seg for mange å være bredere enn de fleste er seg bevisst. Kompetanse som ikke er ervervet på universiteter og høyskoler vinner stadig større terreng.  I dag pekes det særlig på 3 slike kompetanser:

  • Relasjonskompetanse – det å være flink med folk.
  • Nysgjerrig – stiller spørsmål ved det bestående, tenker nye tanker.
  • Evne og vilje til å lære noe nytt.

Det ligger for mange mye verdifull og salgbar kompetanse i det man kaller uformell kompetanse.

En bred kompetansekartlegging inngår i alle våre program og vi gir opplæring og praktisk trening i anvendelse av modellen «Logiske nivåer» utviklet av Robert Dilts til å foreta stillingsanalyser.  Den samme modellen benyttes som metode for å bevisstgjøre hva de skal vektlegge i hvert enkelt tilfelle når CV og søknad skal skrives, og som forberedelse til intervjuer. Dermed kan kandidaten raskt gjøre en gap-analyse på alle nivåer i modellen mellom egen bakgrunn og den aktuelle stillingen.

Dette gjør igjen kandidaten godt i stand til å treffe presist i tilpasningen av CV og søknad, samt til å treffe godt på fokus i intervjusituasjonen.

Bruk av sosiale medier og nettverk

Hvordan nyttiggjøre seg nettbaserte selvbetjeningsløsninger er elementer i programmet. Spesielt med vekt på LinkedIn og viktigheten av å tenke seg om på hvordan man bruker et medium som Facebook. Potensielle arbeidsgivere Googler gjerne en kandidat – da må man tenke på hvem man linker seg opp mot, hvilke bilder og historier man publiserer og hvilke nivåer man etablerer for tilgang til ulik informasjon. Oppdatering av CV på nav.no, øvrige CV-databaser etc.

Definere nettverk og tips og ideer til hvordan man bruker dette er et annet viktig element i «kompetansesalgsprosessen». Deltakerne oppfordres til å utvide sitt nettverk og oppsøke arrangementer og åpne miljøer i bransjer de ønsker seg inn i. Papirkopi av oppdatert CV, banke-på-dører og snakke med virksomhetsledere i nærmiljøet gir ofte raskt svært konkrete resultater. Spesielt når de har bevisstgjøringen av egen kompetanse fra Metier OECs outplacementprogram i bunnen.

Intervjuet = salgsmøtet

Et jobbintervju er et salgsmøte. Den ene parten har behov for arbeidskraft med definerte arbeidsoppgaver som skal utføres; den andre parten skal selge sin kompetanse og erfaring. Målet for begge parter er vinn-vinn. Vi trener ikke på konkrete intervjuspørsmål fordi vi mener det er feil fokus å tenke på hva man ikke skal si eller gjøre. For hjernen vår er skrudd sammen slik at da går man gjerne dit. Det er den feilen mange gjør: fokuserer på frykten for det man er usikker på, den eksamen man ikke har, det hullet i CV-en man helst ikke vil snakke om, merkelappen «konfliktskaper» en tidligere sjef leverte fordi man utfordret det bestående. Vi lærer kandidatene å fokusere på de egenskapene, erfaringen og kompetansen man HAR. De skal selv være overbevist om at de er den rette kandidaten. Denne overbevisningen skal selges inn.

Forberedelser og skreddersøm er avgjørende. Hvilke arbeidsoppgaver skal utføres, hva slags kultur og verdier skal kandidaten matche sin erfaring og sine verdier med. Kjemi med personen man snakker med kan være avgjørende. Men jo tryggere man selv er på at man er den rette kandidaten, jo større er sjansen for et suksessrikt møte. Vi bistår kandidatene med å lage suksesshistorier fra tidligere arbeidsforhold som viser relevante egenskaper. Samtalen blir mer interessant for begge parter om kandidaten kan belyse sine egenskaper med konkrete episoder i stedet for å svare ja eller nei på spørsmål.

Hull i CV-en = story telling

CV-en forteller om vårt liv – ingen har hull i livet sitt! Det handler om å beskrive tiden man ikke har vært i betalt arbeid på en måte som viser at det man har gjort, har gitt verdifull erfaring å ta med seg videre. Kandidater som gjennomfører Metier OECs outplacementprogram kommer ut med en CV uten hull, men med meningsfull informasjon om tiden utenfor arbeidslivet.

Kompetansebygging som metode

Prosjektstyring er Metier OECs fag. Vi har i snart 40 år primært levert virksomhetsstøtte i form av prosjektutdanning, konsulenttjenester og IKT-systemer for optimal styring av prosjekter. For snart 17 år siden erfarte vi, blant folk vi kjente i IT-bransjen som mistet jobben da IT-boblen sprakk, at de fikk jobb i andre bransjer når de formaliserte sin prosjekterfaring med vår høyskoleutdanning eller internasjonale sertifiseringer. Derfor ønsket Metier OEC å bli leverandør av tiltak som bistår folk tilbake i arbeid. Metier OEC vant rammeavtaler med NAV Tiltak i flere fylker og har bistått mer enn 7000 personer over i nye karrierer. Vi vant avtalene på at vi implementerte prosjektprosesser i tiltakene, kombinert med fokus på salgsteknikk. Prosessene man lærer i prosjektutdanningen, er glimrende prosesser på vei mot ny jobb. Det handler om å sette seg SMARTE mål.

Våre outplacementkandidater blir fra dag 1 prosjektleder i sitt eget prosjekt der prosjektmålet er å få jobb. I dagens arbeidsmarked vil alle støte på prosjektmiljøer uansett hva slags jobb man får.  Kandidater med prosjektutdanning blir alltid foretrukket da dette er kompetanse alle trenger men som fortsatt er mangelvare hos mange arbeidssøkere. Siden Metier OEC Academy leverer hele spekteret fra enkle innføringskurs i prosjektarbeid, studiepoenggivende høyskoleutdanning i samarbeid med det franske universitetet SKEMA Business School samt internasjonale sertifiseringer, er det enkelt for oss å inkorporere en kompetansegivende test eller eksamen for alle våre deltakere på outplacementprogram. Vil du vite mer om våre kurs, utdanninger og sertifiseringer innen prosjektfag, les mer her.

Konklusjon

Dette var hovedelementene i Metier OECs outplacementprogram. Personlig tilpasning er vesentlig, og vi har enda flere ess i ermet ved behov. I tillegg til erfarne instruktører og mentorer i egne rekker, samarbeider vi også med arbeidsrettsadvokatene hos advokatfirmaet Ræder og psykologiprofessor Fanny Duckert. Dersom du skal sikre at en eller flere medarbeidere finner nye karriereveier, håper jeg at denne artikkelen overbeviser deg om at Metier OEC er et sikkert og effektivt valg.

Ring meg gjerne for et uforpliktende tilbud på tlf. 922 65 641.

9 gode grunner til å være aktiv på LinkedIn

9 gode grunner til å være aktiv på LinkedIn

Finnes du på LinkedIn? Hvis du er på jakt etter ny jobb og ikke er på LinkedIn enda, må du gjøre noe med dette i dag!

I dagens arbeidsmarked er nettverk og nettverk i sosiale medier det første man går til når man skal ansette en ny medarbeider. Tall fra SSB publisert i august 2018 viser at 80 prosent av nordmenn mellom 16 og 79 år bruker sosiale medier. 66% i denne aldersgruppen bruker sosiale medier daglig eller nesten daglig og én av tre med inntektsgivende arbeid bruker sosiale medier i forbindelse med jobb. Sosiale medier brukes spesielt til omdømmeutvikling og rekruttering, både i næringslivet og blant statlige foretak.

Din LinkedIn-profil vil være like viktig som din CV, om ikke enda viktigere, hvis du er på jakt etter en ny jobb. Her må du sørge for å synliggjøre all din kompetanse. Husk da at kompetanse* kan være både formell og uformell, og bestå av både betalt og frivillig arbeid.

Hvorfor skal du være aktiv på LinkedIn når du søker ny jobb?

1. Når du har laget deg en profil på LinkedIn har du tatt første skritt mot å etablere en oversikt over ditt profesjonelle nettverk, som kan ha helt konkrete bidrag til din jobbsøkprosess.

2. Du får en lett tilgjengelig plattform for å ivareta de gode relasjonene du har bygget opp gjennom din karriere, og til å utvide nettverket ditt ytterligere. Veldig mange ansettelser skjer gjennom nettverk, og man bytter jobb hyppigere enn før. Ved å være tilstede og aktiv i et levende online nettverk, vil du også få med deg aktualiteter og nyheter som deles her.

3. Du får presentert all din erfaring og utdanning på en ryddig og strukturert måte, som er søkbar for rekrutterere og andre som leter etter den kompetansen du har. Husk at jo mer utfyllende profil, og jo mer aktiv du er, jo høyere kommer du i rekruttererens søk.

4. Du kan søke på relevante utlyste stillinger direkte fra LinkedIn.

5. Du får mange muligheter til å holde deg faglig oppdatert; både gjennom det som deles av dine kontakter (og kontakters kontakter) og av bedriftene du følger, og du kan velge blant en rekke emner i LinkedIns egen kurskatalog: https://www.linkedin.com/learning/me

6. Du kan markedsføre deg selv gjennom det du deler, hva du liker, kommenterer og følger: La nettverket ditt få et innblikk i hva du kan mye om, hva du interesserer og engasjerer deg i og hva som er dine tanker, meninger og erfaringer rundt emner som er relevante for dine egne fagområder og videre karriereønsker.

7. Du kan dele dine publikasjoner, prestasjoner og arbeidsprøver på en enkel måte, og la nettverk og potensielle arbeidsgivere få se hva du kan produsere.

8. Du får tilgang til et ypperlig research-verktøy: Finn tidligere kolleger og bekjente, riktige kontaktpersoner, aktuelle firmaer og dagsaktuelle temaer. Du vil enkelt kunne se om dere har felles kjente som kan introdusere deg eller legge inn et godt ord.

9. Du kan gjøre en forskjell for andre i deres prosesser ved å gi anbefalinger, anerkjennelser eller introdusere dem for noen i ditt nettverk.

Hvorfor sosiale medier?

Du øker dine sjanser for å komme i kontakt med relevante bedrifter ved å selv være tilgjengelig og synlig i sosiale medier. Ipsos’ SoMe-tracker for første kvartal 2019 viser at Facebook er den mest brukte plattformen, med Snapchat og Instagram på hhv 2. og 3. plass. På 4. plass finner vi LinkedIn, med 1 215 000 norske profiler. Mens man på de mest brukte plattformene kanskje løper større risiko for å finne bilder av tantes blomsterbed og oppdateringer om kattens vaksinasjonsstatus eller barnas tannfelling, brukes LinkedIn primært til å dele informasjon om det som foregår i ditt nettverks profesjonelle hverdagsliv. Med en profil på LinkedIn kan du knytte kontakter, følge interessante bedrifter og bransjer, lese nyttige artikler og holde deg orientert om større og mindre prosjekter i bransjen(e) du selv søker deg til.

I Metier OECs outplacementprogram får du en detaljert innføring i oppsett, innhold og bruk av LinkedIn, fordi vi ser at en god LinkedIn-profil som brukes aktivt gir svært gode resultater.

Logg inn på LinkedIn, knytt kontakt med kolleger, venner og bekjente, del kompetansen din og se hvilke nye muligheter som kan åpne seg for deg.

*I vårt outplacementprogram bruker vi bl.a. en effektiv metode for kartlegging av kompetanse. Les mer om våre outplacementtjenester her.

9 viktige punkter for en god og spisset CV

9 viktige punkter for en god og spisset CV

Er det én ting du skal være oppmerksom på når du skal sette sammen CV-en din for å få ny jobb, er det at dette er ditt viktigste salgsdokument. Din CV skal trigge arbeidsgivers interesse så mye at de vil kalle deg inn til intervju. For å få til dette må du la dem se dine viktigste kompetanser og egenskaper først, og gi dem mulighet til å få mer detaljert informasjon ved å lese videre.

Vi har satt opp 9 viktige punkter for en god CV i dagens arbeidsmarked.

1. Godt synlig på første side:

Personalia, kontaktinformasjon (telefon og e-post), et profesjonelt bilde og link til en oppdatert og utfyllende LinkedIn-profil.

I stedet for å bruke plassen helt på toppen av dokumentet til den åpenbare overskriften Curriculum Vitae: Skriv heller noen stikkord som oppsummerer dine kompetanser og egenskaper for den aktuelle stillingen, f.eks. «Strukturert, prosjektorientert salgsleder» eller «Bachelor i Finans | Sertifisert i PRINCE2® | Analyse | Big Data». På den måten kan du fange leserens interesse umiddelbart.

Husk bunntekst med navn og sidetall, lagre i PDF og merk selve filen med «CV Fornavn Etternavn» før du sender fra deg på e-post eller laster opp i rekrutteringsportaler.

2. Fremhev dine viktigste kvalifikasjoner og egenskaper for akkurat denne jobben.

Ting skal gå fort. Når man lyser ut en stilling er det ikke uvanlig å få 70 - 150 søknader og CV-er. Dette blir mye å lese og vurdere, og man ender opp med å skumme seg gjennom for å se om man finner det man leter etter.

Konkurransen om arbeidsgivers oppmerksomhet er stor, og for å bli vurdert skal du komme til poenget med én eneste gang. Hvis du er redd for å «skryte» av deg selv og overlater til andre å oppdage og forstå hva du kan bidra med, vil du bli forbigått. Derfor må du selv sørge for å presentere dine kvalifikasjoner og egenskaper på en måte som gjør deg interessant – på få sekunder.

Vi anbefaler at du lager et eget felt på førstesiden av din CV, med et kortfattet og presist sammendrag av dine viktigste nøkkelkvalifikasjoner (din kombinasjon av erfaringer, utdanning og egenskaper) tilpasset den spesifikke stillingen du søker. Hvis du klarer å vekke arbeidsgivers interesse her, vil vedkommende lese videre for å få detaljene.

3. Sørg for at du har et ryddig og strukturert oppsett som er enkelt å orientere seg i.

Sortér CV-en din i bolker med enkle overskrifter, som «Arbeidserfaring», «Utdanning», «Sertifiseringer», «Utmerkelser», «Frivillige verv» og «Interesser». La tidsperioder og firma/utdanningssted stå ryddig under hverandre i hver sine kolonner, og bruk plassen midt på siden til å gi arbeidsgiver innblikk i de konkrete oppgavene du utførte i alle dine roller, hvilke ansvarsområder du hadde osv.

En hovedregel for CV-ens kronologi er å alltid sette det nyeste først, innenfor hvert tema, og jobbe seg kronologisk bakover i tid.

4. Tenk relevans!

Dersom utdanningen din er mer relevant eller ferskere enn arbeidserfaringen din, setter du denne øverst. For deg som har vært i jobb en stund, vil det antakelig være mer naturlig å starte med arbeidserfaringen. Hva vil du at arbeidsgiver skal se først? Dette bør stå øverst.

5. Du har definisjonsmakten. Bruk den!

Ved å skrive mer utfyllende om de arbeidsforholdene eller studiene som er spesielt relevante for stillingen, vil disse også bli mer synlige. De fleste av oss har i løpet av livet hatt noen «avstikkere» i form av mindre relevante engasjementer, vikariater, prosjekter, deltidsjobber o.l. Disse kan få litt mindre oppmerksomhet, men likevel sin plass i din CV.

6. En god CV er en CV med alt.

- Hvor du har jobbet bevisst med hva du skal vektlegge og hva du skal tone ned til den enkelte stilling. Alt du har gjort har gitt deg en erfaring, og du vet aldri hva din neste arbeidsgiver har av lignende erfaringer og referansepunkter. Kanskje ligger en av deres viktigste personlige fellesnevnere og triggere i et av punktene som du vurderte som faglig irrelevant for jobben? Gi arbeidsgiver mulighet til å bli litt kjent med hele deg.

7. Vis at du forstår og verdsetter resultatoppnåelse.

Den beste måten å overbevise noen på, er å vise dine kvaliteter i praksis. Ved å trekke frem hvilke resultater du har bidratt til gjennom jobben du har gjort, demonstrerer du at du innehar en kvalitet som for mange har blitt en floskel i jobbintervjuet; å omtale seg selv som «resultatorientert», uten å vise til konkrete eksempler. Et resultat kan være både kvantitativt og kvalitativt. Stillingen du søker er din rettesnor for om du skal trekke frem budsjettene du var med å slå, effektiviteten som økte etter at du utarbeidet nye rutiner, eller livskvaliteten du hevet gjennom måten du møtte kolleger og kunder på hver eneste dag. Har du fått noen utmerkelser gjennom jobb eller studietid? Skriv det! Hvordan skal man ellers få vite det, om det ikke står oppført i din CV?

8. Frivillig arbeid og dugnadsånd kan fortelle mye om deg – som en arbeidsgiver vil verdsette.

Har du «tatt en for laget» og stilt som FAU-representant? Har du hentet og ryddet i lopper til korpsets årlige loppemarked? Sitter du i styret i borettslaget? Er du besøksvenn gjennom Røde Kors? Stiller du alltid opp som bøssebærer for TV-aksjonen eller selger pølser i kiosken når mini spiller kamp? Alt dette er erfaringer. Kanskje kan noe av dette ha en overføringsverdi til jobben du søker. Om ikke annet, får du formidlet at du engasjerer deg i noe annet enn deg selv. Og dét er i seg selv en kvalitet på enhver arbeidsplass.

9. Fritidsaktiviteter...

...bør også komme frem i en god CV.

«Men de har da ikke noe med hva jeg gjør på fritida!» tenker noen. Og det er for så vidt riktig. Men igjen kan dette være med å gi deg det lille fortrinnet du trenger i form av felles referanserammer og «sosialt lim». – Og vi har enda ikke opplevd at noen har vurdert det som negativt at du liker å holde deg i form gjennom å være i aktivitet.