Kategori: Kompetansekartlegging

Du kan mer enn du tror!

Du kan mer enn du tror!

Mange som tar kontakt med oss gjør det fordi de har et ønske om å bytte jobb, mens andre har kommet i den situasjonen at de finne seg ny jobb som følge av nedbemanning. I kjølvannet av økt digitalisering, oppkjøp og omstrukturering forsvinner en del jobber ut, mens nye kommer til. Kanskje må du selge andre deler av din totale kompetanse enn de delene du har levd av å selge til nå?

Veldig mange av menneskene vi møter vet ikke helt hvor de skal begynne i denne prosessen, og det kan oppleves som at man må begynne helt på nytt: «Alt» har endret seg siden man søkte jobb forrige gang, eller så har man faktisk aldri søkt jobb før, men gått fra den ene stillingen til den andre takket være bekjentskaper og/eller tilfeldigheter.

Hva er du god til?

Arbeidsmarkedet i 2020 er sterkt preget av hard konkurranse. Stadig flere bytter jobb oftere, og det er flere høyt kvalifiserte søkere som kjemper om de samme stillingene. Den som skal ansette kjører både tre og fire intervjurunder, personlighetstester, caseløsning og presentasjoner. Da er det veldig nyttig at du som kandidat har klart for deg hva du kan, hva du kan bidra med og hva du er god til. -fordi du har skapt resultater! Kanskje har du ikke den formelle utdanningen, men du har utført arbeidet og nådd målene.

Formelle og uformelle roller

Vi anbefaler at alle som kommer til oss starter med en grundig kompetansekartlegging. Dette er en god hjelp til å både oppdage, sortere og sette riktige ord på egen kompetanse.

Veldig mange har aldri reflektert ordentlig over hvilke roller man har fylt gjennom årenes løp; hvilke omstendigheter man har jobbet i, hva man helt konkret har gjort hver eneste dag, hvilke kunnskaper man har brukt og hva dette kan fortelle om ens personlige egenskaper. Det kan oppleves svært utfordrende å skulle sette andre inn i hvilken kompetanse man sitter på hvis man selv tenker: «egentlig har jeg bare gjort jobben min.».

Husk også at dine uformelle roller, gjennom f.eks. frivillig arbeid og fritidsinteresser, også har gitt deg erfaringer som kan være verdifulle for din neste arbeidsgiver.

Gjennom en grundig kompetansekartlegging ved hjelp av Metier OECs Kompetansepyramide får du et enkelt, men effektivt verktøy for å analysere og bryte ned din egen kompetanse til små, enklere håndterbare deler. Dette gjør det lettere for deg å sette ord på hva din kompetanse består av, og finne overføringsverdi til nye områder og oppgaver hvis du f.eks. må bytte bransje. I tillegg gjør du med denne kartleggingen et svært godt grunnarbeid for å sette sammen en informativ, spisset CV, og en god søknadstekst som treffer der den skal. Sist, men ikke minst, er en grundig kompetansekartlegging ypperlig forberedelse til jobbintervju.

Våren 2020 inviterer vi til åpne kurs i bl.a. kompetansekartlegging. Følg Metier OEC OutplacementFacebook og LinkedIn for å sikre deg plass.

 

Vil du vite mer? Ta kontakt med oss!

Vigdis LambergLotte Gulliksen

Telefon: 24 12 45 00

Mediefokus på bruk av personlighetstester

Mediefokus på bruk av personlighetstester

Journalist Eva Grinde i Dagens Næringsliv skrev nylig en kritisk artikkel om personlighetstester.

Siden preferansetesten Jungiansk Type Index (JTI), basert på C. G. Jungs teorier, var en av testene som ble møtt med skepsis, har rettighetshaver til JTI, Thor Ødegård i Optimas, gitt et tilsvar som ble publisert 1.august.

Med jevne mellomrom fremmes skepsis mot bruk av personlighetstester. Jeg har selv opplevd uprofesjonell håndtering omkring ulike tester i egne jobbsøkprosesser.  I den ene prosessen fikk jeg ikke engang vite resultatet. Denne erfaringen satt i kroppen da vi i Metier OEC skulle velge metoder som fremmer egenutvikling. Valget falt på JTI-testen, som har blitt et effektivt element både i lederutvikling, teamoptimalisering og karriereendringsprogram. I løpet av de siste 10 årene har mer enn 5000 personer på jakt etter ny jobb gjennomført denne testen veiledet av våre sertifiserte mentorer. Sammen med metoder for kompetansekartlegging har JTI-testen fungert svært godt i egenanalysefasen for våre kunder.  Svært mange flinke folk er i flyt for tiden. Arbeidsmarkedet har nye krav til kombinasjoner av kompetanser og personlighet i en verden der endringer skjer raskt. Det fusjoneres og nedbemannes i noen virksomheter; andre satser på nye områder og er i vekst. Sterk bevissthet på egne preferanser, og hvilken del av den enkeltes brede kompetansespekter som er salgbart akkurat nå, trenger de fleste bistand til både å kartlegge og synliggjøre.

Når team skal etableres, har kunnskapen som JTI-testen gir vist seg å være et svært effektivt verktøy for å sette sammen optimale grupper. Ofte kan en viktig kilde til frustrasjoner i mellommenneskelige relasjoner være ulikheter i personlighet. Når man har ulik innfallsvinkel til ting som er krevende, kan man fort bli frustrert over andre og lete etter feil. Med bredere innsikt i hvorfor andre mennesker handler som de gjør blir det mye lettere å ikke bare akseptere at man er ulike, men også sette pris på ulikhetene. Ulikheter i personlighet kan bidra til å styrke et hvilket som helst team, og ikke bare være noe som er frustrerende fordi det er ulikt deg selv. JTI-verktøyet, som er designet til bruk for utvikling, skal bidra til nettopp dette: Innsikt i egne og andres styrker, hva som sannsynligvis vil gi deg og andre energi og hva som vil tappe energi.

Sunn skepsis er alltid nyttig. Ethvert verktøy kan misbrukes om det kommer i feil hender. Vi vil fortsette å bruke JTI-testen i våre endringsprogram så lenge vi ser at våre kunder har nytte av resultatet. Les mer om våre karriereendringsprogram her.